(Deze informatie is mogelijk niet recent)

De Oudervereniging

De belangrijkste doelstellingen zijn:
 
- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen;
de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente);
- mede organiseren van allerlei activiteiten op school.
 
 
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen.


Vertegenwoordigers

De oudervereniging van OBS De Hoorn wordt vertegenwoordigd door:

Jantina Vaandrager