De Ouderraad (OR)

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- de belangen van kinderen en ouders behartigen;
- de contacten tussen ouders en team bevorderen;
- meewerken van ouders op school bevorderen;
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente);
- mede organiseren van allerlei activiteiten op school.
 
 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.
Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. 

De leden van de OR zijn: 
- Jantine Fokkens (penningmeester)
- Natasja Kornaat
- Arja de Troye
- Miranda Berg - Konings
- Iris van Steenderen