Kwadraad Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

 
Herken je dit?
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?
 
Wat houdt de hulp in?
Je krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met de intern begeleiders met je meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel doorverwijst.
 
Wat kost het?
Hulp is gratis.
 
Wil je meer informatie?
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is Samira van Delft.
 
 U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de Maatschappelijk Werker, wanneer u vragen hebt of iets wilt bespreken.
 
Contactgegevens:
E-mail                 s.vandelft@kwadraad.nl 
Telefoon            
06-11518026
                           088-900 4000 (algemeen)