Welkom op de website van De Hoorn; op deze website willen we u een beeld geven van onze school.  

Basisschool De Hoorn is een dorpsschool voor openbaar onderwijs in het mooie Oudenhoorn, waar we met een enthousiast en professioneel team, werken aan de ontwikkeling van uw kind. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en prettig voelt op school en stimuleren daarom bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. We werken samen met ouders, zij kennen hun kind als geen ander. We stemmen af wat nodig is om de beste resultaten te behalen, ook wanneer leren niet vanzelf gaat. Lees meer >