Schoolbegeleider

Onze schoolbegeleider, Heleen Rosmolen vanuit Onderwijs Collectief VPR, ondersteunt en adviseert school op de 'dagelijkse' werkvloer.  Op schoolbrede ontwikkelingen en op het  gebied van de leeromgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen.  De schoolbegeleider ondersteunt de intern begeleider/kwaliteitscoördinator en leerkracht om het onderwijs optimaal vorm te geven. In sommige gevallen voert de schoolbegeleider ook onderzoeken uit.