Taken van de intern begeleider.

verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg.
 coördineren de leerlingenzorg.
 zoeken naar passende onderwijsmogelijkheden voor onze leerlingen.
maakt onderdeel uit van het managementteam. Daarin adviseren wij de directie bij het ontwikkelen van onderwijs en zorgbeleid.
groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten.
regelmatig overleg met de jeugdverpleegkundige en maatschappelijk werkster van onze school.
voorzitter van het SOT(school ondersteuningsteam).
organiseren een HIA (Handelingsgericht Integraal arrangeren) bij kinderen waarbij de onderwijsbehoeften specifiek zijn.
gebruiken het leerlingvolgsysteem om kinderen te volgen en toetsen te analyseren
onderzoeken aanvragen en zijn bij de uitslaggesprekken.
Op verzoek van ouders en/of leerkrachten aanwezig zijn bij gesprekken over kinderen.
onderhouden van  contacten met externen (Lucertis, CED, CJG , E- vizier, logopedie, fysiotherapie enz.)

Hieronder vindt u links of informatie die nuttig kunnen zijn:

Klik hier voor de uitleg van de CITO-uitdraai die u aan het eind van het jaar bij het rapport krijgt.
Uitleg CITO-uitdraai

Als u op onderstaande link klik, krijgt u informatie over Kindercounseling.
Klik hier !