De Hoorn – Team 

Het team van De Hoorn bestaat schooljaar 2023-2024 uit een directeur, kwaliteitscoördinator, 6 leerkrachten en 2 onderwijsassistentes.  

Leerkrachten en onderwijsassistentes 
Wij werken met enthousiaste en professionele leerkrachten en onderwijsassistentes  die iedere dag gedreven met de leerlingen aan het werk zijn. We werken hard aan meer kennis op het gebied van het jonge kind, rekenonderwijs, de inzet van ICT middelen en gedrag.  
 
Tweemaal per week heeft de klas bewegingsonderwijs. Eénmaal wordt dit verzorgd door onze vakleerkracht, de andere bewegingsles wordt door de eigen leerkracht gegeven. De groepen 3 t/m 8 krijgen 3  keer per jaar thema-zwemlessen in De Eendracht in Hellevoetsluis.  

Directeur en kwaliteitscoördinator 
Op de Hoorn is de functie directie en kwaliteitscoördinator gecombineerd in één persoon nl. Esther de Fuijk. Zij neemt beide taken op zich. Zij wordt ondersteund door de regiodirecteur de heer G. Faber.  

De taak van kwaliteitscoördinator bestaat uit het ondersteunen van de leerkrachten, onderwijsassistenten en ouders om het onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten voor alle leerlingen. Wanneer leren niet als vanzelf gaat, dan bespreken leerkrachten en kwaliteitscoördinator met elkaar welke interventies nodig zijn. Als vanzelfsprekend worden ouders hierbij betrokken.  

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing en houdt zich voornamelijk bezig met uitvoering geven aan het onderwijskundig-, personeels-, financieel en materieel beleid. De zorg voor het gebouw, het onderhouden van contacten met ouders, externe partners, de wijk en diverse instanties die betrokken zijn bij de school horen ook bij de taak van de directeur. 

Samen met het hele team werken we met leerlingen aan de toekomst van morgen! Teamsamenstelling in 2022-2023
Directie:
Esther de Fuijk

Kwaliteitscoördinator: 
Esther de Fuijk

Groep 1-2:
Melanie Nieto (ma, di)
Ilonka Ravenshorst (wo, vr)
Donderdag is een wisseldag

Groep 3-4:
Caroline Kik (ma t/m vr)

Groep 5-6: 
Daniëlle Lesuis (ma, di, do en vr)
Ilonka Touw (wo)

Groep 7-8:
Yasmin Karssen (ma, di, wo) 
Ilonka Touw (do, vrij) 

Leerkrachtondersteuner:
Jorrit Hoezen (ma, di, wo, do)

Onderwijsassistente:
Ineke Hager (di, wo, vrij)

Handvaardigheid :
Marja Noordzij (vr)

Gymnastiek: 
Annie Hagendijk (di, do)