Teamsamenstelling in 2017-2018

Groep 1-2:
Anne Marie Verhamme
Ilonka Ravenshorst

Groep 3-4-5:
Caroline Kik en Pien Timmermans
Groep 3: Ineke Hager (onderwijsassistente)

Groep 6-7-8:
Eric Luijpen en Janita Hofstra
Danielle Lesuis ( verlof)


Intern begeleider: Mia Valk (aanwezig op maandag)
directeur: Hjalmar de Winter. Locatie leider Caroline Kik. (do. ambulant)