Missie & Visie 

Missie 

We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en streven ernaar dat ze als stevige wereldburgers onze school verlaten. 
Wij : 

Visie

Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis. 


Het team van De Hoorn werkt dagelijks met de volgende uitgangspunten: 

  1. Betere prestaties leiden tot een verhoogde motivatie; in onze lessen stellen we veel vragen die de denkprocessen van alle leerlingen stimuleren. 

  1. Alle cognitieve vaardigheden zijn afhankelijk van kennis; wij richten onze lessen vooral in op overdracht, herhaling en verbinden van kennis. 

  1. Betekenis versterkt het begrip en de interesse bij leerlingen; wij richten onze lessen betekenisvol in waarbij het geleerde een oplossing biedt. 

  1. We begrijpen nieuwe dingen in de context van wat we al weten; wij bouwen kennis stapsgewijs op, van concreet naar abstract. 

  1. Oefening baart kunst; hoe meer je weet en beheerst, hoe meer je kan leren. 

  1. Wij laten leerlingen bestaande kennis begrijpen; als leerkracht leiden en begeleiden wij dit leerproces. 

  1. Leerlingen zijn nagenoeg gelijk in de manier waarop ze denken en leren. 

  1. Wij tonen vertrouwen in de cognitieve mogelijkheden van al onze leerlingen. 

  1. Wij zorgen ervoor dat wij ons als leerkracht ten allen tijde blijven ontwikkelen.