Scholen zijn verplicht om zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers.
Als er vragen of klachten zijn is de leerkracht de eerst aangewezene om daar in gesprek te gaan over wat er speelt. 
Vanuit de wet Meldcode is op De Hoorn een aandachtsfunctionaris aangesteld.
Op De Hoorn is dat Esther de Fuijk. 
Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daar ook  terecht met vragen en klachten. (pesten, mishandeling, huiselijk geweld, intimidatie enz).