Scholen zijn verplicht om zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers.
Als er vragen of klachten zijn is de leerkracht de eerst aangewezene om daar in gesprek te gaan over wat er speelt. 
Vanuit de wet Meldcode is op De Hoorn een aandachtsfunctionaris aangesteld.
Op De Hoorn is dat Esther de Fuijk. 
Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daar ook  terecht met vragen en klachten. (pesten, mishandeling, huiselijk geweld, intimidatie enz).

Als het lastig is om met de functionaris van school in gesprek te gaan voor u/jullie, dan is er binnen Edumare ook een externe aandachtsfunctionaris aangesteld. In voorkomende gevallen kan het wenselijk zijn dat er met hem gesproken wordt.
Dit is:

Jeroen Meijboom
Gecertificeerd extern vertrouwenspersoon
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
Tel: 010 – 407 15 99