Zorgen en klachten bij ongewenst gedrag

Scholen zijn verplicht om zorg te dragen voor de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. Bij klachten over ongewenst gedrag zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders, leerlingen en medewerkers een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt ouders eventueel in contact met de externe vertouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 
Vanuit de Wet Meldcode is op De Hoorn Esther de Fuijk als aandachtsfunctionaris aangesteld. 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:
Caroline Kik 
tel : 0181 461755
email: caroline.kik@edumarevpr.nl

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Jeroen Meijboom
tel : 010 4071599
email : evp@cedgroep.nl