Welkom op de website van De Hoorn; op deze website willen we u een beeld geven van onze school.  

Basisschool De Hoorn is een dorpsschool voor openbaar onderwijs in het mooie Oudenhoorn, waar we met een enthousiast en professioneel team, werken aan de ontwikkeling van uw kind. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich veilig en prettig voelt op school en stimuleren daarom bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. We werken samen met ouders, zij kennen hun kind als geen ander. We stemmen af wat nodig is om de beste resultaten te behalen, ook wanneer leren niet vanzelf gaat.
Het onderwijs bij ons op school is continu in beweging en gaat zoveel mogelijk mee met de actuele ontwikkelingen in de huidige samenleving. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dan gaan traditie en vernieuwing op De Hoorn hand in hand. Ons onderwijs leidt ertoe dat leerlingen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn en plezier in leren hebben. Wij willen de leerlingen een goede basis meegeven om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappelijke samenleving. We bereiken dit door leerlingen cognitieve vaardigheden aan te leren én ondersteunen wij hen ook om samen beslissingen te nemen, conflicten op te lossen en zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de gemeenschap.