De Hoorn werkt samen met het Palet in Hellevoetsluis. Als er een leerling van De Hoorn in aanmerking komt voor plaatsing in een plusgroep kan dat bij Buiten de Grenzen, maar ook bij de eigen plusgroep van Het Palet.

Plusgroepen op het Palet: hoe werkt het?

 
Wie komen er in aanmerking voor deelname aan de plusgroep?
Wie meldt de leerlingen aan?
De leerlingen worden door de Intern Begeleidster in samenspraak met de leerkracht aangemeld. De ouders en leerlingen, en de huidige leerkrachten worden d.m.v. een brief op de hoogte gesteld. In deze brief staat tevens de uitnodiging voor de plusgroepinformatieavond. De huidige leerkrachten vullen altijd de kindinfo-formulieren van de deelnemende leerlingen in en mailen deze formulieren naar de plusgroepleerkracht.  Na de zomervakantie volgt er een e-mail voor de nieuwe leerkrachten met de namen van de deelnemende leerlingen en de dagen waarop de plusgroep plaatsvindt.
Taken groepsleerkracht: Wat kun je verwachten van deelname aan de plusgroep? In de plusgroep wordt gewerkt aan: Het samen werken en samen zijn met ontwikkelingsgelijken zorgt ervoor dat er maximaal 16 leerlingen per dagdeel kunnen deelnemen aan de plusgroep.

Wanneer is er Plusgroep?
Hoelang neemt een leerling deel aan de plusgroep?