Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

CJG Rijnmond is de aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij biedt kinderen en hun ouders een reeks contactmomenten aan vanaf de zwangerschap tot en met het voortgezet onderwijs. Het CJG heeft een uitgebreid digitaal dienstenpakket. Er is een online Cursusbureau, waar ouders en kinderen terecht kunnen voor Webinars en cursussen met uiteenlopende actuele onderwerpen zoals:

- weerbaar (opvoeden),
- omgang sociale media,
- voeding en beweging,
- puber in huis,
- praten met je kind.

Het online aanbod is te vinden op de vernieuwde website cjgrijnmond.nl. In de loop van het jaar 2023 biedt het CJG een nieuwe onlinecursus aan, voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Contactmomenten basisonderwijs  

In 2022-2023 biedt het CJG twee contactmomenten aan: het contactmoment in de onderbouw - het zogenaamde groep 2 contactmoment - en een contactmoment voor de kinderen die 9 jaar zijn geworden. 

Het groep 2 contactmoment is dit jaar in aangepaste vorm. De reden hiervan is het ontstaan van achterstanden in de dienstverlening, mede door de corona-maatregelen. In plaats van een uitgebreid contactmoment zal het CJG alleen een screening uitvoeren. Dit stelt hen in staat meer kinderen het contactmoment aan te kunnen bieden. 

Om de opgelopen achterstand in te halen, zal het CJG in de eerste maanden van het schooljaar de kinderen die zij in groep 2 niet heeft kunnen uitnodigen alsnog benaderen om gebruik te maken van de screening. Tijdens dit contact wordt het gehoor onderzocht, het zicht en de groei van het kind. 

Als de achterstand is ingelopen, wordt er gestart met het uitnodigen van de kinderen die in 2022-2023 in groep 2 zitten. Vanaf januari 2023 start het CJG met het aanbieden van een contactmoment voor de kinderen die 9 jaar zijn geworden. Samen met hun ouders worden zij uitgenodigd voor een consult waarbij, naast een uitgebreid gesprek om te onderzoeken hoe het met de ontwikkeling en gezondheid gaat, ook de groei en op indicatie ook het zicht wordt onderzocht. Tijdens dit contactmoment wordt ook de 9-jaars vaccinatie aangeboden. 

Samenwerking school en CJG 

Aanvullend op de contactmomenten in de basisschool is er aan iedere school een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van CJG Rijnmond beschikbaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het delen van zorgen over leerlingen. Op verzoek van de KC’er kunnen zij ook aansluiten bij een zorgoverleg. Daarnaast kan een verzoek gedaan worden om een leerling samen met de ouders uit te nodigen voor een extra contactmoment. Uiteraard wordt er hierbij volgens de richtlijnen van de AVG gewerkt en is toestemming van ouders nodig voordat zorgen vanuit school met het CJG gedeeld mogen worden.

Voor meer informatie over het CJG en hun dienstverlening kunt de website; cjgrijnmond.nl raadplegen of de lokale vestiging. 

CJG Hellevoetsluis Vliet 2 3224 HE Hellevoetsluis Tel.: 010 – 44 44 663 

E-mail: cjghellevoetsluis@cjgrijnmond.nl