Op de site van  www.edumarevpr.nl onder Info -  klachtenregeling kunt u de tekst van de Klachtenregeling vinden. Ook kunt u daar het formulier downloaden mocht u een klacht willen indienen.