Op onze school worden de kinderen tussen de middag opgevangen door ouders.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Oudervereninging van De Hoorn