Buiten de grenzen

Buiten de Grenzen is het excellentie programma van de Stichting Primo VPR.
In 2009 startte het Buiten de Grenzen project, ondersteund met subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Uit de doelstelling van het ministerie:  ’…… projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen en zo excellentie in het basisonderwijs te bevorderen.’‘Bij excellentie in het basisonderwijs gaat het erom talentvolle kinderen zo uit te dagen dat zij hun leerpotentieel maximaal benutten. Het doel van deze regeling is om excellentie in het basisonderwijs te stimuleren op de bij het project betrokken scholen én om praktijkkennis op te leveren en te verspreiden, én hiermee excellentie te stimuleren bij álle scholen, ook scholen die niet direct in het project participeren.’
Het Buiten de Grenzen programma heeft de volgende uitgangspunten: Wilt u meer informatie, dan kunt u dit op de website vinden. www.buitendegrenzen.nl