Schoolbestuur Primo: www.primovpr.nl

Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

CJG Hellevoetsluis: www.cjgvoorne.nl

Landelijke Klachtencommissie: www.onderwijsgeschillen.nl

SWB Kindkracht (samenwerkingsverband leerlingenzorg): www.swvkindkracht.nl

5010 (onafhankelijke informatie- en adviesdienst onderwijs): www.voo-5010.nl
 
GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad): www.primo-gmr.nl


Nederlandse Daltonvereniging: http://www.dalton.nl/

                                                                            
Rekenen doen kinderen niet alleen op school. Ook na schooltijd rekenen kinderen bijvoorbeeld punten tellen bij hun lievelingssport of computerspelletjes spelen en bijvoorbeeld zakgeld uitgeven. Vaak hebben kinderen niet eens door dat zij met rekenen bezig zijn.


 
Op www.rekenweb.nl is een aparte site voor ouders waar veel informatie te vinden is. Ook www.kennisnet.nl geeft informatie aan ouders. Onder het kopje basisonderwijs is een keuzebalk en daar kunt u op ouders klikken.
Natuurlijk zijn de ouderwetse gezelschapsspelletjes ook een prima manier om te rekenen. Voorbeelden zijn ganzenborden of kaartspelletjes en natuurlijk monopoly.
 
 
Tips om het rekenen bij kinderen te stimuleren.
 
 
Rekenspelletjes lijken een gunstig effect te hebben op de rekenprestaties. Door te praten over het oplossen van rekenproblemen krijgen kinderen meer rekeninzicht.
 
Hoe doe je dat praten over rekenen?
 
1.       Stel een vraag waardoor uw kind meer moet nadenken over het spel.
Bijvoorbeeld: Hoe heb je dat gedaan?
Kan ik nog winnen denk je?
Misschien gooi je straks wel 4.
Wat moet je niet/wel gooien?
Hoe kan dat nou?
Waarom denk je dat?
 
2.       Als een kind een fout maakt is het leuker dat hij/zij er zelf achter komt.
Weet je zeker dat je kaartje daar bij hoort?
Weet je zeker dat het goed is? Waarom dan?
Je hebt goed nagedacht maar het is nog niet helemaal goed. Doe het eens hardop!
 
3. Help uw kind, maar zeg niet voor!
Bijvoorbeeld: Hoeveel stapjes is het van 16 naar 20. Wie is het vriendje van de 6? Weet je nog hoeveel stapjes het is van 6 naar 10? Misschien komt het kind er dan achter.
 
4.Complimentjes geven is goed voor het zelfvertrouwen. Dat heb je snel opgelost of dat heb je slim aangepakt.
 
5. Maak eens expres een fout. Kinderen vinden dat grappig en leerzaam. Vraag dan: Waarom doe ik het fout? Uw kind gaat het dan vast uitleggen en dan kunt u zien of uw kind het begrepen heeft.
 
Wat is een geschikte spelduur?
 
Een spel hoeft geen uren te duren. Een geschikte spelduur is 10 à 15 minuten.
Het competitie-element bij een spel is goed voor de motivatie en maakt een spel extra spannend.

Ga naar boven